Tính Năng

  • Quản lý tất cả chi phí của 1 căn nhà (điện/nước/internet/truyền hình cáp)
  • Thống kê report xem chi phí các loại đó mấy tháng vừa qua tăng hay giảm ra sao
  • Có thêm tuỳ chọn dịch vụ thanh toán cước internet viettel/ di động/ cáp K+…có chiết khấu.
  • Chia sẽ thông tin nhà với người thân.