Author: Yến Hồng

Kiểm Soát Chi Phí Điện, Nước, Internet, Truyền hình cáp là một dạng kiểm soát hạn chế tiêu dùng. Nhằm thay đổi thói quen sử dụng và thu được nguồn lợi tài chính. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài